Η Εταιρεία μας

Οι υπηρεσίες μας


Κατασκευή Υπόγειων Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ.
Construction-Studies
Υπηρεσίες Κατασκευής Υποσταθμών & Συντήρηση Πινάκων
Construction-Studies
Συντήρηση- Τεχνική Υποστήριξη-Αποκατάσταση Βλαβών
Construction-Studies
Κατασκευή Δικτύων Οπτικών Ινών
Construction-Studies
Ειδικό Όχημα Ηλεκτρικών Μετρήσεων
Construction-Studies
Ειδικά Γερανοφόρα Φορτηγά
Construction-Studies