Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Χ. Γούτος Α.Ε. είναι τεχνική εταιρεία, εδρεύει στο Μαρούσι και έχει ως βασικό αντικείμενο τη μελέτη – κατασκευή ενεργειακών έργων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε).
Οι δραστηριότητες της εταιρείας επεκτείνονται και στον τομέα των αυτοματισμών, των δικτύων, των κτηριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και των τηλεπικοινωνιών.

Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς άρτια εκπαιδευμένους τεχνίτες και επιστημονικό προσωπικό, κατέχοντας εκτεταμένη τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό χώρο.

Το γενικό πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία περιλαμβάνει:

  • Κατασκευή δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Κάθε τερματισμό, σύνδεση ή μουφάρισμα των καλωδίων  χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και εγκαταστάσεις πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ. σε υπαίθριους υποσταθμούς, σε κτήρια υποσταθμών και εντός ανεμογεννητριών.
  • Την συντήρηση των δικτύων και την άμεση αποκατάσταση των βλαβών.
  • Πλήρες πακέτο μελετών για ενεργειακά έργα και έργα Α.Π.Ε.
  • Πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη στην μελέτη και κατασκευή των έργων
  • Πλήρη εξοπλισμό, οχήματα κάθε τύπου και τεχνικό προσωπικό για την κατασκευή και συντήρηση οποιουδήποτε έργου σε πάσης φύσεως εργοτάξιο και τοπογραφίας.

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προσαρμόζονται πάντα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τόσο του πελάτη όσο και του κάθε έργου ξεχωριστά.

Η εταιρεία αναπτύσσει ένα ευρύτατο πλαίσιο υπηρεσιών στα τεχνικά ενεργειακά έργα παρέχοντας τη δυνατότητα για πλήρη υποστήριξη σε όλες τις φάσεις των έργων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται κάθε φορά στην εκάστοτε ειδική ανάγκη που θα παρουσιαστεί, ενώ βασίζονται σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί ως προς την υλοποίηση τεχνικών ενεργειακών έργων στη χώρα μας καθώς και στο εξωτερικό.

Στην ‘Χ. Γούτος Α.Ε.’ έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται κατάλληλες υπολογιστικές μέθοδοι και τεχνικές η χρήση των οποίων συμβάλλει στην αποδοτικότερη αντιμετώπιση των τεχνολογικών προβλημάτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας κατέχει πολυετή εμπειρία και απόλυτη εξειδίκευση.

Η υλοποίηση των τεχνικών μελετών στηρίζεται στο κριτήριο της αντικειμενικότητας και διεξάγεται αυστηρά με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.