Ειδικό Όχημα Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Ειδικό Όχημα Ηλεκτρικών Μετρήσεων

Η εταιρεία διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο ειδικό όχημα, το οποίο φέρει ειδικό εξοπλισμό για την πραγματοποίηση όλων των δοκιμών καλωδίων και πλήθους άλλων δυνατοτήτων. Το ειδικό όχημα συγκεντρώνει όλες τις πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες για τον γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των καλωδίων, τoν εντοπισμό των σφαλμάτων και τις δοκιμές των καλωδίων στο πεδίο.