Μελέτες

Μελέτες

Η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει και να εκπονήσει το σύνολο των μελετών, τεχνικών εκθέσεων και περιγραφών για κάθε έργο. Κάθε μελέτη περιλαμβάνει πλήρης περιγραφή του τρόπου κατασκευής ενός έργου, το είδος των εργασιών καθώς και τα υλικά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

I. Η ‘Χ. Γούτος Α.Ε.’ έχει πολυετή εμπειρία στην εξ’ ολοκλήρου μελέτη ενός αιολικού πάρκου όπως την ηλεκτρική σύνδεση των ανεμογεννητριών, το εσωτερικό δίκτυο ισχύος , το δίκτυο Οπτικών Ινών , των γειώσεων , Κτηρίων Ελέγχου , αυτοματισμών , τηλεπικοινωνιών, εξωτερικών εναερίων και υπογείων δικτύων κλπ.

II. Η δράση της εταιρείας όμως επεκτείνεται και στον τομέα της μελέτης μιας ολοκληρωμένης φωτοβολταϊκής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τεχνικές εκθέσεις της εταιρείας περιέχουν αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες θα μπορέσει μία Φ/Β μονάδα να εγκατασταθεί άρτια και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια με μέγιστη απόδοση.