Ιστορικό & Έργα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΕΡΓΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμόζονται κάθε φορά στην εκάστοτε ειδική ανάγκη που θα παρουσιαστεί, ενώ βασίζονται σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί ως προς την υλοποίηση τεχνικών ενεργειακών έργων στη χώρα μας καθώς και στο εξωτερικό.


Το έτος 1999 ως το 2005 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας μας, κ. Γούτος Χαράλαμπος , ανέλαβε ως τεχνικός διευθυντής της εταιρίας Χ. Ρόκας Α.Ε. την μελέτη και επίβλεψη κατασκευής ανάλογων έργων συνολικής ισχύος ~ 190 MW.
Στο ίδιο διάστημα κατασκεύασε για την εταιρεία τέσσερις Υποσταθμούς 20/150 KV, 40/50 MVA έκαστος και δύο γραμμές 150 KV συνολικού μήκους ~10 Km.
Το έτος 2005 και με την αποχώρηση από την εταιρία Χ.Ρόκας Α.Ε., ιδρύθηκε η εταιρία ΔΟΚΟΣ Α.Ε. με την οποία ο κ. Χ. Γούτος ανέλαβε και κατασκεύασε το εξής ενεργειακό έργο:

 •  Αιολικό πάρκο Σιδηροκάστρου , 17 MW.

Το έτος 2006-2007:

 • Αιολικό Πάρκο «Μυτούλα» , Αλεξανδρούπολη , 38 MW. Στο συγκεκριμένο έργο ο εργολάβος έχει αναλάβει και την εσωτερική καλωδίωση και σύνδεση της μηχανής (Vestas V 90), τρεις υπόγειες γραμμές (3 γραμμές x 3x1x630), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π με τον Υ/Σ , συνολικού μήκους αγωγών ~ 110 Km και 110 υπογείων συνδέσεων (μούφες) στα καλώδια Μ.Τ

Το έτος 2007:

 • Α/Π ΚΟΥΠΙΑ , Μολάοι , 6,4 MW
 • Α/Π ΤΟΥΡΛΑ , Μολάοι, 8,25 MW
 • Α/Π ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ , Μολάοι , 10,2 MW
 • Εξωτερικά Ε.Δ. 20KV των παραπάνω συνολικού μήκους 22 Km
 • Α/Π ΑΛΟΓΟΜΑΝΔΡΙΑ , ΒΟΙΩΤΙΑ , 20 MW
 • Α/Π ΜΕΓΑΛΟΒΟΥΝΑ , ΒΟΙΩΤΙΑ , 8 MW
 • Εξωτερικά Ε.Δ. 20KV των παραπάνω συνολικού μήκους 18 Km

Το έτος 2008 και με την αποχώρηση από την εταιρία ΔΟΚΟΣ Α.Ε. , ιδρύθηκε η εταιρία Χ. ΓΟΥΤΟΣ Α.Ε. με την οποία κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • Α/Π Μεγαλοβούνι , Δράμα , 22 + 8 MW
  • Μελέτη , προμήθεια , κατασκευή του συνόλου του έργου, «Turn key project».
  • Εσωτερικού δικτύου Μ.Τ.(33 Km αγωγών) , Ο.Ι. , γειώσεων , οικίσκου ελέγχου, διακόπτες Μ.Τ των Α/Γ και σύνδεση αυτών , κλπ.
  • Δυο υπόγειες γραμμές (2 γραμμές x 3x1x400), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π με τον Υ/Σ , συνολικού μήκους αγωγών ~ 36 Km και 36 υπογείων συνδέσεων (μούφες) στα καλώδια Μ.Τ.
  • Επίβλεψη κατασκευής του Υ/Σ 20/150 ΚV, 40/50 ΜVA.
  • Εξωτερικά Ε.Δ. 20KV των παραπάνω συνολικού μήκους 18 Km

Το έτος 2009 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • Φ/Β «Ηλιοεπενδυτική Α.Ε.Β.Ε.» 1050 KW , Νομού Αρκαδίας. Στο συγκεκριμένο έργο ο κ. Γούτος Χαράλαμπος είναι μέτοχος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας. Το συγκεκριμένο έργο ηλεκτρίστηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 2010.

Το έτος 2010 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • Α/Π «ΑΡΑΧΝΑΙΟ.» 38 ΜW , Νομού Αργολίδας
  • Εσωτερικό δίκτυο Μ.Τ αποτελούμενο από 5 επιμέρους κλάδους για τις Α/Γ
  • Μία Εναέρια διπλή γραμμή Μ.Τ για την διασύνδεση του Ανατολικού με τον Δυτικό κλάδο.
  • Τρεις υπόγειες γραμμές (3 γραμμές x 3x1x630), 20 KV, διασύνδεσης του Α/Π με τον Υ/Σ , συνολικού μήκους αγωγών ~ 162 Km και 189 υπογείων συνδέσεων (μούφες) στα καλώδια Μ.Τ
  • Το συγκεκριμένο έργο ηλεκτρίστηκε τον Δεκέμβριο του 2010.
 • Φ/Β «Μουρούτσος Γεώργιος» 20 KW , Νομού Αρκαδίας

Το έτος 2011 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • A/Π « ΚΡΕΚΕΖΑ – ΜΟΓΓΟΛΙΟΣ.»– Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ», ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων Κτηρίου Ελέγχου
  • Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων Κτηρίου Ελέγχου
  • Εγκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης
  • Εργασίες Εγκατάστασης πινάκων Β Διανομής και Βοηθητικού Μ/Σ.
 • Φ/Β σε στέγη 10KW, Παύλια, Νομού Αρκαδίας

Το έτος 2012 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • A/Π «  ΛΟΓΓΑΡΑΚΙΑ.», Δήμου Ερμιόνης, Νομού Αργολίδας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  • Εγκατάσταση Δικτύων Ισχύος (Μ.Τ.), Γειώσεως και Οπτικών Ινών διασύνδεσης του Α/Π και υποσταθμού.
  • Εγκατάσταση Δικτύων Ισχύος (Μ.Τ.), Γειώσεως και Οπτικών Ινών των εσωτερικών δικτύων του Α/Π.
  • Εγκατάσταση καλωδίων Ισχύος Χ.Τ. , Τερματισμός Καλωδίων Χ.Τ. και δικτύου Γειώσεως, για τη σύνδεση των Υ/Σ ΜΤ 0,66/20KV με τις ανεμογεννήτριες και το δίκτυο Μ.Τ. του Α/Π.
  • Συνδέσεις, Τερματισμός και Δοκιμές Δικτύου Οπτικών Ινών.
  • Δοκιμές Δικτύου Ισχύος.
  • Εσωτερική Καλωδίωση Ανεμογεννητριών.
  • Εγκατάσταση Φανών Αεροπλοΐας.
  • Εργασίες εντός κτηρίων ελέγχου.
  • Εργασίες εγκατάστασης καλωδίων Μ.Τ. Φ/Β Πάρκου.
  • Εργασίες εγκατάστασης δικτύου Μ.Τ. παρακείμενου Φ/Β Πάρκου σε κοινό χάνδακα με το εξωτερικό δίκτυο ΜΤ του Α/Π.
 • Kατασκευή και Εγκατάσταση Φ/Β Σταθμού σε στέγη Βιομηχανικού Κτηρίου  ισχύος 998,07ΚW, Δήμου Ερμιονίδας, Νομού Αργολίδας.
  • Το έργο ολοκληρώθηκε και ηλεκτρίστηκε το έτος 2013.
 • Φ/Β σε στέγη 10KW, Tρίπολη, Νομού Αρκαδίας. 

Το έτος 2013 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • A/Π «ΔΕΡΒΕΝΙ», Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης.
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες ανέγερσης ανεμογεννητριών.
 • A/Π «ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ», Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης.
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες ανέγερσης ανεμογεννητριών.
 • A/Π «ΧΥΛΟΣ», Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης.
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες ανέγερσης ανεμογεννητριών.

Το έτος 2014 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • A/Π «ΓΚΟΥΡΙ ΜΕΛΕΣ», Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας, Νομού Αττικής, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης.
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες ανέγερσης ανεμογεννητριών.
 • A/Π «ΧΥΛΟΣ», Δήμου Αλεξανδρούπολης, Νομού Έβρου, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών
 • A/Π «ΛΟΓΓΑΡΑΚΙΑ», Δήμου Ερμιόνης, Νομού Αργολίδας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Κατασκευή Η/Μ Κτηρίου Ελέγχου
 • A/Π «ΜΑΡΙΣΤΗ», Νομού Βοιωτίας, GLOBAL ENERGY SERVISES SIEMSA S.A. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης (54km)
  • `Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών (6km)

Το έτος 2015 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • A/Π «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ», Δήμου Τανάγρας, Νομού Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες ανέγερσης ανεμογεννητριών.
 • A/Π «ΜΑΡΙΣΤΗ», Νομού Βοιωτίας, GLOBAL ENERGY SERVISES SIEMSA S.A. 
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης (126km)
  • Εγκατάσταση Δικτύου Οπτικών Ινών (14km)
 • Α/Π «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ I & II», Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Κατασκευή υπόγειου Δικτύου Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 73,2 MW.
  • Εσωτερικό Δίκτυο Α/Π και ηλεκτρολογικές εργασίες διασύνδεσης ανεμογεννητριών.

Το έτος 2016 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

 • Α/Π «ΜΟΥΓΓΟΥΛΙΟΣ-ΠΛΑΓΙΑ-ΨΗΛΩΜΑ», Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • Εγκατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ισχύος (Μ.Τ.), Γειώσεως και Οπτικών Ινών.
  • Σύνδεση του δικτύου ΜΤ (Τερματισμός Καλωδίων ) με τους Πίνακες ΜΤ των Α/Γ του Α/Π, και του Υ/Σ,
  • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
  • Εγκατάσταση Φανών Αεροπλοΐας Ανεμογεννητριών.
  • Τερματισμός και Δοκιμές Δικτύου Οπτικών Ινών
  • Δοκιμές Δικτύων Ισχύος.
  • Εργασίες εντός κτηρίου ελέχου Μουγγουλιός.
 • Α/Π «ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ-ΚΑΣΤΡΟ», Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  • Εγκατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ισχύος (Μ.Τ.), Γειώσεως και Οπτικών Ινών.
  • Σύνδεση του δικτύου ΜΤ (Τερματισμός Καλωδίων ) με τους Πίνακες ΜΤ των Α/Γ του Α/Π, και του Υ/Σ.
  • Εργασίες εντός Ανεμογεννητριών.
  • Εγκατάσταση Φανών Αεροπλοΐας Ανεμογεννητριών.
  • Τερματισμός και Δοκιμές Δικτύου Οπτικών Ινών.
  • Δοκιμές Δικτύων Ισχύος.
  • Εργασίες εντός κτηρίου ελέγχου Μαυροβούνι.
 • Α/Π «ΑΓΚΙΣΤΡΟ», Σέρρες, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», Δήμου Λαυρεωτικής, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Περιφέρεια Αττικής., VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΔΡΑΓΟΥΝΙ», Β. Κυνουρία, Αρκαδία, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΚΛΟΚΟΒΑ», Αιτωλοακαρνανία, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ», Σέρρες, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ», Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. Ανεμογεννητριών.
 • Α/Π «ΛΥΡΚΕΙΟ» Δήμου Τριπόλεως, Ν. Αρκαδίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA 
  • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Εγκατάσταση ΗV καλωδίων.

Το έτος 2017 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

  • Α/Π «ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ» Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
   • Χειρισμοί SWG.
  • Α/Π «ΠΑΡΘΕΝΙΟ», Τοπική Κοινότητα Παρθενίου – Δημοτική Ενότητα ΚΟΡΥΘΙΟΥ, Δήμου Τριπόλεως, της Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΜΟΥΣΟΥΡΕΣ», Δήμος Μουσούρων, Νομού Χανίων, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Συντήρηση πινάκων Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΡΟΒΑΣ», Δήμος Κισσάμου, Νομός Χανίων, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Συντήρηση πινάκων Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΕΡΕΣΟΣ» 37, 8ΜW .Ύψωμα-Φούρκα Δήμου Βέροιας, της Π.Ε. Ημαθίας & Α/Π «ΛΕΥΚΕΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ» 8.4MW, Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
   • Εσωτερικό δίκτυο ΜΤ 2 κλάδους στο Α/Π Ερεσός και 1 κλάδο στο Α/Π Λεύκες
   • Δύο υπόγειες γραμμές (MT, 20kV, 2 κυκλώματαx3x1x800mm2) διασύνδεσης με τον Υ/Σ, συνολικού μήκους 8,5km για το Α/Π Ερεσσός και μια γραμμή (MT, 20kV, 1 κύκλωμαx3x1x400mm2) διασύνδεσης με τον Υ/Σ, συνολικού μήκους 8,5km για το Α/Π Λεύκες.
   • Εγκατάσταση γειώσεων και οπτικών ινών.
   • Σύνδεση του δικτύου Μ.Τ. (τερματισμός καλωδίων) με τους πίνακες Μ.Τ. των Α/Γ του Α/Π και του Υ/Σ.
   • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
   • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
   • Δοκιμές δικτύου ισχύος PD και VLF.
  • A/Π «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ», δήμος Στυραίων, νομός Ευβοίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
   • Τερματισμούς καλωδίων σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΚΤΕΝΙΑΣ», δήμος Άργους-Μυκηνών, νομού Αργολίδας, ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ
   • Αντικατάσταση γωνιακών ακροκιβωτίων
  • Φ/Β «ΣΑΜΠΑΛΕΣ», δήμος Ερμιονίδας, νομού Αργολίδας, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
   • Εντοπισμός και αποκατάσταση βλάβης καλωδίου Χ.Τ.
  • A/Π «ΚΑΨΑΛΑ» & Α/Π «ΓΚΟΡΙΤΣΑ» , νομού Βιωτοίας , VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης
  • Α/Π «ΛΥΡΚΕΙΟ», Δήμος Τριπόλεως , νομού Αρκαδίας, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
   • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης.
  • A/Π «ΤΣΟΥΚΑ» , Δήμος Τριπόλεως , νομού Αρκαδίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών.
  • Φ/Β «SOLFIELD» βιομηχανική περιοχή Λάρισας, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
   • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης.
  • A/Π «ΚΑΨΑΛΑ» & A/Π «ΚΟΥΚΟΣ», δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας , νομού Βιωτοίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Εργασίες Commissining σε πίνακες μέσης τάσης ανεμογεννητριών.
   • Εργασίες τερματισμών καλωδίων σε πίνακες μέσης τάσης ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΚΑΨΑΛΑ» & A/Π «ΚΟΥΚΟΣ», δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας , νομού Βιωτοίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ. Ηλέκτριση δικτύου.
  • A/Π «ΣΚΟΠΙΑ», δήμος Ναυπακτίας , νομός Αιτωλοακαρνανίας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
   • Εργασίες ανεύρεσης βλάβης καλωδίου μέσης τάσης
   • Επισκευή καλωδίου μέσης τάσης
   • VLF δοκιμή καλωδίου πρίν την τελική ηλέκτριση
   • Επισκευή γωνιακού ακροκιβωτίου
  • A/Π «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ», δήμος Θηβαίων, νομός Βιωτοίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Εργασίες τερματισμών καλωδίων σε πίνακες μέσης τάσης ανεμογεννητριών.
  • Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ ΙΙΙ»,Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
   • Εγκατάσταση  Δικτύου Ισχύος (Μ.Τ.), καλώδια Μ.Τ., γειώσεων και οπτικών ινών.
   • Σύνδεση του δικτύου Μ.Τ. (τερματισμός καλωδίων) με τους Πίνακες Μ.Τ. των Α/Γ του Α/Π και του Υ/Σ.
   • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
   • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
   • Δοκιμές δικτύου ισχύος.
  • A/Π «ΠΕΥΚΙΑΣ», δήμος Θηβαίων, νομός Βιωτοίας, ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
   • Μετρήσεις PD, VLF & TANδ σε καλώδια Μ.Τ εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου.
  • A/Π «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ», δήμος Θηβαίων, νομός Βιωτοίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
   • Χειρισμοί σε πίνακες μέσης τάσης. Ηλέκτριση δικτύου.

  Το έτος 2018 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

   • Α/Π «ΚΕΡΒΕΡΟΣ» Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.
    • Ανεύρεση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης.
    • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.
   • Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ» Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
    • Ανεύρεση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης.
    • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.
   • Α/Π «ΚΤΕΝΙΑΣ» νομός Αργολίδας, δήμος Άργους-Μυκηνών, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
    • Αντικατάσταση γωνιακών ακροκιβωτίων σε πίνακες μέσης τάσης.
    • VLF και PD δοκιμές του δικτύου.
   • Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ III» Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • A/Π «ΚΤΕΝΙΑΣ» νομός Αργολίδας, δήμος Άργους-Μυκηνών, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
    • Ανεύρεση και επισκευή σφάλματος, υπόγειου καλωδίου Μέσης Τάσης.
   • A/Π «ΛΙΘΑΡΙ» νομός Βοιωτίας, δήμος Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
    • Τερματισμοί ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • A/Π  «ΓΑΒΡΟΒΟ» 24 MW & Α/Π «ΧΙΟΝΑΚΙ» 14MW, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε
    • Κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 20kV -1x(3x1x1000mm2 Al) και 1x(3x1x630mm2 Αl) -των Αιολικών Σταθμών με τον Υ/Σ , συνολικού μήκους 19,5km και των αντίστοιχων συνδέσμων ευθείας (μουφών).
    • Κατασκευή εσωτερικού δικτύου για την ηλεκτρική σύνδεση ΜΤ μεταξύ των Α/Γ , και των αντίστοιχων συνδέσμων ευθείας (μουφών).
    • Εγκατάσταση γειώσεων και οπτικών ινών.
    • Τερματισμός των καλωδίων στους πίνακες των Α/Γ .
    • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
    • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
    • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
   • Α/Π «ΚΟΥΡΟΜΑΝΤΡΙ/ΡΙΓΑΝΟΛΑΚΑ» 16MW, Δήμος Ναυπακτίας , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
   • Α/Π «ΠΕΤΑΛΑΣ», Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδα, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
    • Μετρήσεις αντίστασης γείωσης.
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • Α/Π «ΜΠΟΖΙΚΙ» & Α/Π  «ΒΟΥΒΑΛΑ», Δήμου Τριπόλεως, της Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Power System Protection.
    • Δοκιμές μόνωσης καλωδίων Μ.Τ. (VLF test).
   • Α/Π «ΜΠΟΖΙΚΙ» & Α/Π  «ΒΟΥΒΑΛΑ», Δήμου Τριπόλεως, της Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • Α/Π «ΣΠΑΡΤΑ-ΚΑΚΟΡΕΜΑ», Δήμος Θηβαίων, νομός Βοιωτίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • Α/Π «ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ», Δήμος Στυραίων, Νομός Ευβοίας, ENEL GREEN POWER . 
    • Μετρήσεις αποτύπωσης υπόγειου δικτύου μέσης τάσης.
    • Εγκατάσταση και τερματισμός δικτύου οπτικών ινών του Α/Π «ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΙΙ».
   • Α/Π «ΣΕΡΒΟΥΝΙΑ Καλογερική Ράχη & Βορινά Λιθάρια» 18,9MW , Δήμου Ερέτριας , της Π.Ε. Εύβοιας , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
    • Εσωτερικό δίκτυο ΜΤ 2 κλάδους.
    • Δύο υπόγειες γραμμές (MT, 20kV, 3x1x240mm και 3x1x300mm ) διασύνδεσης με τον Υ/Σ, συνολικού μήκους δικτύου 30km  .
    • Σύνδεση του δικτύου Μ.Τ. (τερματισμός καλωδίων) με τους πίνακες Μ.Τ. των Α/Γ του Α/Π και του Υ/Σ.
    • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
    • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
    • Δοκιμές δικτύου ισχύος PD και VLF.
   • Α/Π «ΜΑΥΡΟΠΑΙΔΙ»,  Δήμος Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο
   • Α/Π «ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ»,  Δήμος Φιλλυρα, Νομός Ροδόπης ,  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
    • Εργασίες τερματισμών ΗV καλωδίου σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
   • A/Π «ΑΝΤΙΑ Α & Β», Δήμος Καρύστου, Περιφεριακή Ενότητα Ευβοίας , Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.
    • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών και σε πίνακες υποσταθμών. 

   Το έτος 2019 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

    • Α/Π «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» Δήμος Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας Π. Ιονίων Νήσων.
     • Κατασκευή ευθείων συνδέσεων υπόγειου καλωδίου ΜΤ.
    • Α/Π «ΛΥΡΚΕΙΟ» Δήμος Τριπόλεως , νομού Αρκαδίας, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
     • Συντήρηση του διασυνδετικού δικτύου του Αιολικού Πάρκου με του Υ/Σ. Αντικατάσταση των ευθείων συνδέσεων του υπόγειου δικτύου ΜΤ.
    • Α/Π «ΛΟΥΠΟΥΝΑΡΙΑ»  Δήμος Ευρώτα, Νομός Λακωνίας της Π. Πελοποννήσου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA. 
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την ηλέκτριση του δικτύου.
    • Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ» Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
     • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
     • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).
     • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.
    • Α/Π «ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ» Δήμος Κεφαλλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας Π. Ιονίων Νήσων, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
     • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
     • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).
     • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.
    • Α/Π «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ», Δήμος Ζίτσας & Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
     • Ανεύρεση και αποκατάσταση σφαλμάτων στους μανδύες υπόγειων καλωδίων Μ.Τ.
    • A/Π  «ΓΑΒΡΟΒΟ» 24 MW & Α/Π «ΧΙΟΝΑΚΙ» 14MW, Δήμος Αμφιλοχίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας – ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε
     • Θέση σε λειτουργία- πρώτη ηλέκτριση του δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών.
    • Α/Π «ΜΠΟΖΙΚΙ»  Δήμου Τριπόλεως, της Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA.
     • Χειρισμοί σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών για την σύνδεση των ανεμογεννητριών με το δίκτυο Μ.Τ.
    • Α/Π «ΑΔΕΡΕΣ», Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων, Περιφέρεια Πελοποννήσου, BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΕ
     • Ανεύρεση και αποκατάσταση σφαλμάτων στους μανδύες υπόγειων καλωδίων Μ.Τ.
    • Α/Π «ΜΑΓΟΥΛΑ-ΚΑΖΑΚΟΥ», Δήμο Αλεξανδρούπολης, Νομός Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
     • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
     • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).
    • Α/Π «ΛΑΙΜΟΣ»  Δήμος Θηβαίων, Νομός Βοιωτίας, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ» , 21,6 MW στην περιοχή της Δ.Ε Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Π.Ε. Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
     • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 20kV -2x(3x1x630mm2 Al) του Αιολικού Σταθμού με τον Υ/Σ , συνολικού μήκους 19km καθώς και προμήθεια και κατασκευή των αντίστοιχων ευθέιων συνδέσμων (μουφών).
     • Κατασκευή εσωτερικού δικτύου για την ηλεκτρική σύνδεση ΜΤ μεταξύ των Α/Γ καθώς και προμήθεια και κατασκευή των αντίστοιχων ευθείων συνδέσμων  (μουφών).
     • Εγκατάσταση γειώσεων και οπτικών ινών.
     • Τερματισμός των καλωδίων στους πίνακες των Α/Γ , προμήθεια και κατασκευή των αντίστοιχων ακροκιβωτίων.
     • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ-ΜΑΕΣΤΡΟΣ» & «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ» , Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Π. Δυτικής Μακεδονίας, Συνολικής ισχύος 72ΜW. Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
     • Κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 33kV -4x(3x1x800mm2 Al) των Αιολικών Πάρκων με τον Υ/Σ 150/33kV , συνολικού μήκους 22km. Εγκατάσταση καλωδίων ΜΤ, αγωγού γείωσης και καλωδίου οπτικών ινών. Κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Κατασκευή των γωνιακών ακροκιβωτίων, των αλεξικέραυνων και των υπόγειων κιβωτίων ευθείας σύνδεσης των καλωδίων ΜΤ, εντός των Ανεμογεννητριών των Αιολικών Πάρκων.
     • Η/Μ εργασίες (Προμήθεια και Εγκατάσταση) στο Κτήριο Ελέγχου και στο κτήριο Παραγωγού του Υ/Σ «Γρατσιάνης». Προμήθεια και Εγκατάσταση συστήματος ασθενών ρευμάτων , φωτισμού , ισχυρών ρευμάτων, κλιματισμού , θέρμανσης και αερισμού, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας και των ηλεκτρικών πινάκων.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Ι » & «Κασιδιάρης ΙΙ» των Δ. Ζίτσας και Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Ηπείρου, συνολικής ισχύος 90 ΜW. Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε
     • Ηλεκτρική εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου συστήματος Α/Γ και Δικτύου Διασύνδεσης με τον Υ/Σ 150/33kV. Εγκατάσταση καλωδίων Μέσης Τάσης (33kV), αγωγού γείωσης και καλωδίου οπτικών ινών του υπόγειου εσωτερικού Δικτύου των Αιολικών Πάρκων και του Δικτύου Διασύνδεσης με τον Υ/Σ 150/33kV «Κασιδιάρης», κατασκευή των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων τόσο στο εσωτερικό Δίκτυο των Αιολικών Πάρκων όσο και στον Υ/Σ «Κασιδιάρη» 150/33kV.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , , Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π «ΣΚΟΠΙΕΣ Α & Β»  και «ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ Α& Β» Δ.Ε. Στυρέων,  Δ. Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας , Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (2019).
     • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών και σε πίνακες υποσταθμών.
    • Α/Π «ΟΡΦΕΥΣ-ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΣ» , των Δήμων Αρριανών & Αλέξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, συνολικής ισχύος 28,8MW- Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
     • Κατασκευή υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 20kV -2x(3x1x800mm2 Al) των Αιολικών Πάρκων με τον Υ/Σ 150/20kV , συνολικού μήκους 18,5km. Εγκατάσταση καλωδίων ΜΤ, αγωγού γείωσης και καλωδίου οπτικών ινών. Κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Τερματισμός και δοκιμές (OTDR test) του δικτύου οπτικών ινών.
     • Δοκιμές commissioning του δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π  «ΑΓΡΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑ,ΠΥΡΓΑΡΙ ΙΙ, ΒΟΥΡΕΖΑ, ΜΕΣΟΚΗΠΙ και ΚΟΣΚΙΝΑ ΛΑΚΚΑ» , Αλιβέρι Ν. Ευβοίας , Π.Ε. Ευβοίας, συνολικής ισχύος 60 MW – ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
     • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 30kV  των Αιολικών Πάρκων με τον Υ/Σ 150/30kV  καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Εγκατάσταση του υπόγειου εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών  (30kV) των Αιολικών Πάρκων καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
     • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος ( Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge).
    • Α/Π «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ-ΜΑΕΣΤΡΟΣ» & «ΔΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ» , Δ. Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης, Π. Δυτικής Μακεδονίας, Συνολικής ισχύος 72ΜW. VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA.
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΠΟΛΥΡΕΜΑ» & «ΚΟΡΥΦΗ» , Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Ν ΕΥΒΟΙΑΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ,Δ. Αλέξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΕΙΚΑ» ,Δ. Αλέξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • ΑΠ «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ»  συνολικής ισχύος 18ΜW,   Δ.Ε. Στυρέων,  Δ. Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε (2019).
     • Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  του Μ/Σ και των πεδίων Μ.Τ. του  Υ/Σ Μυρτιά, των πεδίων Μ.Τ.  του κέντρου ελέγχου του αιολικού πάρκου και των πεδίων Μ.Τ εντός των ανεμογεννητριών.
    • Α/Π «ΟΡΦΕΥΣ-ΕΠΤΑΔΕΝΔΡΟΣ» , των Δήμων Αρριανών & Αλέξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, συνολικής ισχύος 28,8MW VESTAS WIND TECHNOLOGY SA
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA.
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Το έτος 2020 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

    • Α/Π «ΜΑΝΔΡΑ» των Δήμων Αρριανών & Αλέξανδρούπολης, Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Ι » & «ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ ΙΙ» των Δ. Ζίτσας και Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων, Π. Ηπείρου, συνολικής ισχύος 90 ΜW, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA(2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «Τρία-Αλώνια»,  Ν. Φωκίδας, Δ.Ε. Τολοφώνος του Δ. Δωρίδος, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA.
    • Α/Π «ΝΤΑΛΑΜΑΚΙ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικής ισχύος 10,8 ΜW «INTERPHOTON ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.» (2020).
     • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 20kV -1x(3x1x400mm2 Al) του Αιολικού Σταθμού με τον Υ/Σ Κιθαιρώνα, συνολικού μήκους 13x3km καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων ευθείων συνδέσμων (μουφών).
     • Εγκατάσταση του υπόγειου εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών (20kV) του Αιολικού Πάρκου καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Εγκατάσταση γειώσεων και οπτικών ινών δικτύου διασύνδεσης και εσωτερικού δικτύου.
     • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος (Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π «ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικής ισχύος 18 ΜW «INTERPHOTON ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.»(2020).
     • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 30kV -1x(3x1x400mm2 Al) του Αιολικού Σταθμού με τον Υ/Σ Βάγια, συνολικού μήκους 17x3km καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων ευθείων συνδέσμων (μουφών).
     • Εγκατάσταση του υπόγειου εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών (30kV) του Αιολικού Πάρκου καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
     • Εγκατάσταση γειώσεων και οπτικών ινών δικτύου διασύνδεσης και εσωτερικού δικτύου.
     • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
     • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος (Δοκιμές μανδύα καλωδίων , VLF , Partial Discharge, Loss dissipation factor/Tand).
    • Α/Π «ΜΑΡΤΙΝΟ», Δ. ΛΟΚΡΩΝ, Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Συντήρηση πεδίων ΜΤ εντός Α/Γ.
    • Α/Π «ΠΥΡΓΑΡΙ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΝΤΑΛΑΜΑΚΙ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικής ισχύος 10,8 ΜW, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • Α/Π «ΑΧΛΑΔΙΤΣΑ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικής ισχύος 18 ΜW, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.
    • ΑΠ «ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ» Δ.Ε. Στυρέων,  Δ. Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, συνολικής ισχύος 18ΜW, ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε (2020).
     • Εργασίες Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  του Μ/Σ και των πεδίων Μ.Τ. του  Υ/Σ Μυρτιά, των πεδίων Μ.Τ.  του κέντρου ελέγχου του αιολικού πάρκου και των πεδίων Μ.Τ εντός των ανεμογεννητριών.
    • Α/Π  «ΚΩΣ»  , Δ. Δωδεκανήσου, Π Νότιου Αιγαίου, συνολικής ισχύος 4,2 ΜW, Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. (2020).
     • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών και σε πίνακες υποσταθμών.
    • Α/Π «ΛΕΡΟΣ»  , Δ. Δωδεκανήσου, Π Νότιου Αιγαίου, συνολικής ισχύος 4,2 ΜW Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. (2020).
     • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. ανεμογεννητριών και σε πίνακες υποσταθμών.
    • Α/Π «ΚΕΔΡΟΣ» , Δ. Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, συνολικής ισχύος 13,8MW, ENERCON (2020)
     • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. υποσταθμών.
    • Α/Π «ΑΓΡΙΟΚΕΡΑΣΙΑ», «ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ» & «ΑΝΩ ΣΠΛΗΘΑΡΙΑ», Δ. Τριπόλεως, Ν. Αρκαδίας, Π.Ε. Πελοποννήσου, συνολικής ισχύος 48MW, ENERCON (2020)
     • Εργασίες συντήρησης σε πίνακες Μ.Τ. υποσταθμών.
    • Α/Π «ΚΑΣΤΡΟ-ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ & ΑΜΠΕΛΙΑ», Δ. ΘΗΒΑΣ, Π.E ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικής ισχύος 54 ΜW, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2020).
     • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
     • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
     • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
     • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Το έτος 2021 κατασκευάσαμε τα εξής ενεργειακά έργα:

    Α/Π «ΤΑΡΑΤΣΑ» 35MW , Δ. Θηβαίων , Ν. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (2021).

    • Εσωτερικό δίκτυο ΜΤ 2 κλάδους.
    • Υπόγεια γραμμή (MT, 30kV, 1x3x800mm   ) διασύνδεσης με τον Υ/Σ, συνολικού μήκους 10km  .
    • Σύνδεση του δικτύου Μ.Τ. (τερματισμός καλωδίων) με τους πίνακες Μ.Τ. των Α/Γ του Α/Π και του Υ/Σ.
    • Εργασίες εντός ανεμογεννητριών.
    • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
    • Δοκιμές δικτύου ισχύος PD και VLF.

    Α/Π «ΔΥΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ & ΔΙΔΥΜΑ», 24MW ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, Δ.Ε. ΣΙΝΤΙΚΗΣ, Δ. ΣΙΝΤΙΚΗΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Α/Π «ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ» 3MW, Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Α/Π «ΡΑΧΟΥΛΑ» Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας, της Π.Ε. Βοιωτίας, ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

    • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).
    • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.

    Α/Π «ΣΤΑΥΡΟΣ» 25,2MW , Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ, Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Α/Π «ΣΤΟΑ» 3MW, Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Α/Π «ΒΡΩΜΟΣΥΚΙΑ», Δ. ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ , Π.Ε. ΝΗΣΩΝ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2021).

    • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).

    Α/Π «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ», Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (2021).

    • Ανεύρεση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου μέσης τάσης.
    • VLF δοκιμή καλωδίου πριν την τελική ηλέκτριση.

    Α/Π «ΠΑΛΛΑΡΑΧΗ-10MW», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-6MW» & «ΚΛΟΚΟΒΑ ΙΙ-3MW»,  Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΡΝΑΝΙΑΣ, AWBS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ. Α.Ε. (2021)

    • Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου διασύνδεσης 30kV -1x(3x1x240mm2 Al) των Αιολικών Σταθμών με τον Υ/Σ Βλαχομάνδρα, συνολικού μήκους 32x3km καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων ευθείων συνδέσμων (μουφών).
    • Eγκατάσταση του υπόγειου εσωτερικού δικτύου διασύνδεσης των ανεμογεννητριών (30kV) των Αιολικών Πάρκων καθώς και κατασκευή των αντίστοιχων υπόγειων  συνδέσμων (μουφών), των ακροκιβωτίων και των αλεξικέραυνων.
    • Εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών του δικτύου διασύνδεσης και εσωτερικού δικτύου.
    • Τερματισμός και δοκιμές δικτύου οπτικών ινών.
    • Δοκιμές commissioning δικτύου ισχύος (Δοκιμές μανδύα καλωδίων & VLF).

    Α/Π «ΜΑΓΟΥΛΑ-ΚΑΖΑΚΟΥ», Δήμο Αλεξανδρούπολης, Νομός Έβρου, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (2021)

    • Ανεύρεση σφάλματος υπόγειου καλωδίου Μ.Τ.
    • Αποκατάσταση σφάλματος καλωδίου Μ.Τ. (κατασκευή ευθείων συνδέσεων ).

    Α/Π «ΠΑΛΛΑΡΑΧΗ-10MW», «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-6MW» & «ΚΛΟΚΟΒΑ ΙΙ-3MW»,  Δ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ , Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΡΝΑΝΙΑΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Κατασκευή ακροκιβωτίων, καλωδίου Μ.Τ. για την σύνδεση του Μ/Σ με τον πίνακα Μ.Τ. των ανεμογεννητριών.
    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA
    • Εργασίες commissioning σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών.
    • Χειρισμοί σε πίνακες ΜΤ ανεμογεννητριών για την σύνδεσή τους στο δίκτυο.

    Α/Π «ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ» 3MW, Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ, Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΕΡ. ΚΡΗΤΗΣ, VESTAS WIND TECHNOLOGY SA (2021).

    • Εγκατάσταση συστήματος SCADA