Κατασκευή Υπόγειων Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ.

Κατασκευή Υπόγειων Δικτύων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την κατασκευή υπόγειων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Χ.Τ. και Μ.Τ, διασύνδεσης είτε ανεμογεννητριών, είτε φωτοβολταϊκών εσωτερικά των έργων καθώς και εξωτερικές γραμμές διασύνδεσης με τον αντίστοιχο υποσταθμό του έργου ή το σύστημα. Το υπόγειο δίκτυο μπορεί να περιλαμβάνει καλώδια χαλκού ή αλουμινίου διαφόρων διατομών,  μέχρι 1000mm2 , αγωγούς χαλκού για την γείωση και καλώδια οπτικών ινών. Επιπλέον οι τεχνικοί μας μπορούν να πραγματοποιήσουν κάθε τερματισμό, σύνδεση ή μουφάρισμα σε καλώδια Μ.Τ.