Ειδικά Γερανοφόρα Φορτηγά

Ειδικά Γερανοφόρα Φορτηγά

Για την κατασκευή των υπογείων δικτύων η εταιρεία μας διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα, εξοπλισμό και ειδικά «καλωδιακά» γερανοφόρα φορτηγά, παντός εδάφους, εξοπλισμένα με υδραυλικές εκτυλίκτριες. Όταν απαιτείται από την φύση του έργου, η εταιρεία μας μπορεί να κατασκευάσει δίκτυα, ακόμη και σε πολύ δύσκολες τοπογραφίες, με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων, κατάλληλων για την εγκατάσταση καλωδίων.

Συγκεκριμένα Διαθέτει :

  • Καλωδιακό φορτηγό με ενσωματωμένη εκτυλίκτρια καλωδίων ΜΤ και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 19 ton-meter.
  • Καλωδιακό φορτηγό με ενσωματωμένη εκτυλίκτρια καλωδίων ΜΤ και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 47 ton-meter.
  • Καλωδιακό φορτηγό με ενσωματωμένη εκτυλίκτρια καλωδίων ΜΤ και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 30 ton-meter.
  • Καλωδιακό φορτηγό με ενσωματωμένη εκτυλίκτρια καλωδίων ΜΤ και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 60 ton-meter.