Υπηρεσίες Κατασκευής Υποσταθμών & Συντήρηση Πινάκων

Υπηρεσίες Κατασκευής Υποσταθμών & Συντήρηση Πινάκων

Οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν την προμήθεια και την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και  είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν  εγκαταστάσεις πινάκων Χ.Τ. και Μ.Τ σε υπαίθριους υποσταθμούς, σε κτήρια υποσταθμών και εντός ανεμογεννητριών. Οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτός απο την κατασκευή οποιουδήποτε Η/Μ έργου και την συντήρηση και την επισκευή του. H εταιρία αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Μ/Σ και πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (ΗΖ), συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS), συστημάτων γείωσης (θεμελιακή, αντικεραυνική, περιμετρική) και πραγματοποιεί τακτικές συντηρήσεις σε υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης, σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και σε δημόσια κτήρια.